Grønn teknologi

All overflatebehandling Strahltec as utfører ermiljøvennlig. Vi søker hele tiden at våre tjenester skal ha minst mulig påvirkning av miljøet.

Alle våre tjenester er mekaniske, og derfor miljøvennlige ved at vi ikke bruker kjemiske stoff, ikke har utslipp, er tilnærmet støvfri og alt avfall deponeres etter de til enhver tid gjeldene regler.

Adresse

Veslmona 176, 1850 Mysen

Telefon

+47 480 75 878

E-post

post@strahltec.no